อื้อสามารถใช้ในฤดูกาลมา!

อื้อสามารถใช้ในฤดูกาลมา!


ภาพถ่ายแถบแนวตั้งของความยาว 8 ~ 12m ไปก้นทะเลและมีสภาพที่ยืดสุทธิสำหรับการเกษตรสีม่วงอ่อน

ผู้ผลิตจะใส่เปลือกหอยนางรมที่มีสีม่วงอ่อนของสปอร์สุทธิ

หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนของการถอนขนสีม่วงอ่อนจะเริ่มต้น

คราวนี้จะตึงเครียดมากที่สุดสำหรับผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในสีม่วงอ่อน

0コメント

  • 1000 / 1000